usługi

Reprezentacja Najemcy

Zgodnie z naszą strategią działamy wyłącznie na rzecz  najemców, dzięki czemu niwelujemy wszelkie konflikty interesu, a do każdego procesu podchodzimy indywidualnie tworząc spersonalizowane rozwiązania, pozwalające na osiągnięcie najlepszych możliwych wyników.

Naszym Klientom dostarczamy  usługi oraz informacje,  umożliwiające  podjęcie najlepszej decyzji dotyczącej wynajmowanych przez firmę powierzchni. Na początku każdego procesu przygotowujemy szczegółowy harmonogram działań, który uwzględnia kamienie milowe, dzięki czemu Najemcy mają kontrolę nad cały procesem oraz mogą świadomie zaplanować swoje działania w ramach projektu.

Przy każdej współpracy z Klientem dogłębnie badamy rynek oraz analizujemy wszystkie aspekty mogące wpłynąć na proces oraz przyszłe funkcjonowanie powierzchni Najemcy. Dzięki doświadczeniu zdobytemu po stronie Właścicielskiej, wiemy z jakimi wyzwaniami borykają się Najemcy w trakcie trwania umowy najmu i jesteśmy w stanie je zaadresować przed podpisaniem kontraktu.

Image
Image

Doradztwo Strategiczne

Usługa doradztwa strategicznego polega na przeprowadzeniu wielowątkowego procesu analizy nieruchomości posiadanych lub wynajmowanych przez Klienta oraz odniesienie ich do aktualnych oraz przyszłych potrzeb lokalowych Najemcy. Doświadczenie zdobyte w pracy dla firm posiadających szeroki portfel wynajmowanych nieruchomości, pozwala nam przeprowadzać  procesy „szyte na miarę” dla danego Klienta. Budujemy wielobranżowy zespół doradców potrzebny do przeprowadzenia restrukturyzacji. Końcowym efektem takiego procesu jest raport dostarczający Klientowi informacji i rekomendacji kierunkowej, na bazie której Spółka może podjąć świadomą decyzję. Na kolejnych etapach procesu, naszym zadaniem jest wdrożenie finalnie zaakceptowanej rekomendacji i przeprowadzenie całości procesu restrukturyzacji dla Klienta.  

Opieka Najemcy

Przyjęło się, że praca doradcy kończy się na podpisaniu umowy najmu. W immo lab Leasing myślimy inaczej, dlatego zespół naszych ekspertów jest do Państwa dyspozycji nie tylko po podpisaniu umowy, ale również przez cały okres trwania najmu. Nasze doświadczenie zebrane podczas pracy po stronie Wynajmującego, pozwala nam wesprzeć naszych Klientów praktycznie w każdym aspekcie związanym z funkcjonowaniem nowej przestrzeni. Jesteśmy dla naszych Klientów partnerami, których łączą długofalowe relacje oraz zaufanie, dzięki temu świadczymy usługi na najwyższym poziomie i w pełni rozumiemy potrzeby Najemców.

Image
Image

WYNAJMEM POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH BTS/BTO

Wieloletnie doświadczenie w oferowaniu gruntów inwestycyjnych, także w formule BTS (build to suit) i BTO (build to own) oraz szerokie kontakty na rynku przemysłowo magazynowym umożliwiają nam szybkie i konsekwentne działanie w imieniu Najemcy.

W imieniu naszych Klientów docieramy do wszystkich możliwych opcji wynajmu w najkrótszym możliwym czasie, zarówno do deweloperów, funduszy posiadających magazyny lub inwestycje w toku jaki do osób i firm posiadających grunty przeznaczone pod budowę magazynów lub fabryk. Ocena wszystkich dostępnych opcji objęcia powierzchni magazynowej jest kluczowa na tym dynamicznym i zmieniającym się rynku. Jako polska firma prywatna nie jesteśmy ograniczeni zakazami korporacyjnymi i innymi obostrzeniami blokującymi możliwość pokazania całego spektrum.

Audyt kosztów eksploatacyjnych

Dla naszych Klientów świadczymy usługę audytu kosztów eksploatacyjnych, który ma na celu weryfikację rozliczenia opłat za poprzedni rok oraz analizę zasadności wysokości zaliczki określonej na rok następny. Koszty eksploatacyjne są dużym składnikiem opłat związanych z wynajmem powierzchni, dlatego ważne jest aby Klient miał świadomość, że płaci wyłącznie za elementy, na które umówił się z Wynajmującym w umowie najmu. Naszym zadaniem jest zweryfikowanie poszczególnych składowych opłat eksploatacyjnych i porównanie ich do wartości rynkowych. Badamy również czy dany koszt nie został wyłączony w toku negocjacji umowy najmu.   

Image
Image

Doradztwo techniczne

Jako uzupełnienie naszej oferty reprezentacji Najemcy, świadczymy usługi doradztwa technicznego. Jednym z celów jakie stawiamy sobie w pracy z Klientami jest maksymalne wykorzystanie budżetu, który Wynajmujący przeznacza na aranżację przestrzeni oraz wszelkie inne ulepszenia. Dobry manager projektu, jest w stanie wyłapać, na etapie projektowym oraz wyceny aranżacji, elementy zbędne lub takie, których ceny zostały zawyżone. Ważna jest również analiza, która pozwala stwierdzić czy wszystkie oczekiwane przez Najemcę zakresy zostały uwzględnione. Taka analiza daje również możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów lub komplikacji technicznych na dalszym etapie realizacji projektu.

Architektura & Aranżacje

Nasza firma współpracuje z najlepszymi architektami oraz wykonawcami w branży nieruchomości. Wspólnie z naszymi partnerami przeprowadziliśmy bezpiecznie oraz terminowo wiele inwestycji. Dzięki współpracy z czołowymi pracowniami architektonicznymi, możemy dobrać partnera w taki sposób aby spełniał Państwa oczekiwania zarówno kreatywne jak i budżetowe. Możemy również przeprowadzić cały proces inwestycji budowy nowej przestrzeni najmu. Współpracując z wiodącymi firmami wykonawczymi, zapewniamy bezpieczne oraz terminowe dostarczenie projektu w wysokiej jakości. Wspólnie z Państwem ustalamy cele oraz budżet takiego przedsięwzięcia, które jest następnie realizowane.

Image

W czym możemy pomóc?

Image

Leasing // Advisory // Brokerage

immo lab leasing SPK | Mińska 29A | 03-808 Warszawa

Wykonanie: mizzo.pl

linkedin